Şcoala doctorală

Școala Doctorală dispune de un spațiu (parter, Sala 29) destinat exclusiv activităților comune ale conducătorilor de doctorat cu studenții doctoranzi (cursuri, seminarii, examene, întâlniri dintre profesori și doctoranzi, întâlniri ale comisiilor de îndrumare, presusțineri ale tezelor, întâlnirile Consiliului Școlii Doctorale, studiu individual, discuții între doctoranzi etc.).

În afara dotărilor obișnuite, acesta mai este dotat cu două calculatoare cu acces la Internet, videoproiector și cu lucrările științifice cele mai noi în limbile engleză și franceză, la dispoziția studenților și cu acces nemijlocit la ele pe domenii de doctorat. Aceste lucrări sunt achiziționate de Universitate la propunerile făcute de către conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi.

Studenții doctoranzi au acces și la resursele Bibliotecii Instituției Organizatoare de Doctorat – Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, respectiv la aproximativ 30.000 de titluri de lucrări de specialitate și 208 locuri de lectură. Din totalul fondului documentar al Bibliotecii, aproximativ 17.775 surse bibliografice sunt în domeniul Drept.

De asemenea, în cadrul Bibliotecii sunt disponibile alte resurse online, care pot fi accesat de studenții doctoranzi, și anume:

  • i) Baze de date legislative, de jurisprudență și de articole de specialitate:

(a)   Acces la baze de date internaționale;

(b)   Acces la Biblioteca digitală Hamangiu;

(c)     Acces la iDrept.ro, platformă de informare juridică concepută pentru activitățile de documentare și studiu a legislației românești și europene; pentru jurisprudența selectată după relevanță, conținând peste 15.000 de spețe din jurisprudența națională și europeană, prelucrate cu note, adnotări, comentarii ale profesioniștilor și practică judiciară care conține peste 287.000 hotărâri judecătorești ale instanțelor românești, peste 600 de modele de contracte, cereri și acțiuni în justiție ce pot fi utilizate ca model pentru operațiuni juridice curente;

(d)   Acces la baza de date Lex Expert care cuprinde: legislația României, legislația Uniunii Europene, jurisprudență și comentarii, această bază de date fiind utilizată de instanțe judecătorești, parchete și Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

  • ii) Resurse web deschise: peste 40 de resurse web (site-uri, periodice românești și străine) cu acces deschis, la care se adaugă alte 2 calculatoare cu acces la internet în Sala Școlii Doctorale;
  • iii) Alte dotări: 10 calculatoare pentru utilizatori în cadrul bibliotecii, conectate la Internet și Intranet; conexiune WiFi, sală de lectură cu 208 locuri, având o suprafață totală de 356,75 mp.