Audit financiar, control şi audit intern

 

Misiunea programului de masterat „Audit financiar, control și audit intern” constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de organizare, planificare şi realizare a activităţilor de raportare financiară, audit şi control intern, a abilităţilor de comunicare cu beneficiarii serviciilor de audit şi control intern în scopul formării de specialiști de înaltă calificare în domeniul contabilității și al auditului.

Planul de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de contabilitate generală, contabilitate managerială, contabilitate consolidată, standarde internaționale pentru servicii conexe (ISRS), control intern, norme legale și profesionale privind auditul financiar, audit intern, audit financiar, evaluare,gestiune fiscală a firmei, sisteme informatice integrate pentru auditul financiar, dreptul afacerilor etc., actualizate în concordanţă cu legislația actuală din domeniu.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale Audit Financiar, Control si Audit Intern le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Audit financiar, control și audit intern” vor putea să exercite profesiile de auditor financiar, auditor intern şi expert în controlul intern în entităţi private, instituţii ale administraţiei centrale şi locale, organisme internaţionale, unităţi de consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare, precum și de economist, economist-șef, director economic, contabil-șef, director financiar.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale