Management financiar bancar şi bursierProgramul de masterat „Management Financiar, Bancar şi Bursier” urmăreşte obţinerea de competenţe în domeniul financiar, bancar și bursier, care să faciliteze viitorilor absolvenţi exercitarea de funcţii de specialitate în domeniul public sau privat, în organizaţii, în instituţii financiar-bancare, instituţii ale pieţei de capital, organisme financiare internaţionale, societăţi de consultanţă etc.

Planul de învăţământ cuprinde discipline specifice managementului, pieţelor financiare, bancare şi bursiere, finanţelor corporatiste, ce ţin cont de strategiile comunitare, naţionale, regionale sau locale actuale. La acestea se adaugă discipline utile în elaborarea strategiilor financiare, precum prognoza financiară, auditul instituțiilor de credit, sisteme informaționale interorganizaționale etc. Cursanţilor li se oferă astfel posibilitatea de a deveni manageri şi experți financiari cu o pregătire solidă, capabili să facă faţă problemelor complexe ale instituţiilor şi societăţilor în care vor activa.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Finanțe.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Management financiar bancar şi bursier” vor putea să exercite profesii precum: expert financiar-bancar, inspector financiar-bancar, consultant bugetar, expert evaluator, analist investiții, manager de fond acțiuni/ obligațiuni, consultant plasamente valori mobiliare, lichidator, economist bancă, manager bancă, analist bancar/ societate de leasing, consultant de investiții, analist financiar bancar etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale
Click aici – alte întrebări frecvente privind Facultatea de ştiinţe economice