Relaţii internaţionale şi studii europene


Are ca obiectiv principal formarea de specialişti de înaltă calificare necesari instituţiilor implicate în procesul integrării europene a ţării noastre şi în relaţiile internaţionale ale României pe plan social – politic, economic, cultural etc. Absolvenţii acestui domeniu, având o pregătire complexă, vor fi licenţiaţi în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Planul de învăţământ al domeniului urmăreşte să asigure, prin disciplinele prevăzute, o pregătire multilaterală a absolvenţilor, în concordanţă cu marea complexitate şi diversitate a relaţiilor internaţionale, a planului integrării şi cu cerinţele statutului României de membru cu drepturi depline şi responsabilităţi specifice al Uniunii Europene. În acelaşi timp el este numit să-i facă pe viitorii specialişti să fie apţi de a face faţă cerinţelor viitoarelor locuri de muncă unde îşi vor desfăşura activitatea, asigurându-le atât o pregătire teoretică adecvată cât şi o iniţiere în problemele de ordin practic – acţional. Acest lucru este ilustrat de faptul ca sunt prevăzute atât discipline ce ţin obiect de domeniul licenţă (cum ar fi : introducere în teoria relaţiilor internaţionale, introducere în studii europene, instituţii şi organizaţii europene şi internaţionale, studii de securitate, comerţ internaţional, geopolitică şi geostrategie, studii de arie etc.) cât şi discipline care asigură o temeinică pregătire economică şi juridică (management şi marketing internaţional, pieţe de capital, drept internaţional public şi privat, drept comunitar, dreptul tratatelor şi al contractelor, dreptul european al drepturilor omului, sisteme judiciare europene, etc.), nefiind neglijate nici disciplinele complementare dar deosebit de utile pentru această specializare (istorie universală modernă şi contemporană, concepte şi orientări fundamentale în sociologie, metode şi tehnici de cercetare socială, politică externă şi diplomaţie, sociologia relaţiilor internaţionale, etc. ).

Disciplinele din planul de învăţământ sunt împărţite în trei categorii:
1. Discipline obligatorii
2. Discipline opţionale
3. Discipline facultative

Pregătirea studenţilor se realizează nu numai prin cursuri şi seminarii ci şi prin perioade compacte de practică productivă, eficientă în diferite instituţii publice, care permit contactul direct al acestora cu variatele probleme cu care se vor confrunta în activitatea lor viitoare.