Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Rezultatele admiterii – sesiunea II – SEPTEMBRIE 2015

Facultatea de drept – click aici.
Facultatea de ştiinţe economice – click aici.
Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative – click aici.

Rezultatele admiterii – Studii universitare de doctorat – SEPTEMBRIE 2015

Facultatea de drept – click aici.

Rezultatele admiterii – Studii universitare de master – sesiunea I – SEPTEMBRIE 2015

Lista candidaţilor declaraţi admişi în anul I, Facultatea de drept, programele de master:
Dreptul afacerilor, Ştiinţe penale, Carieră judiciară, Drept financiar bancar şi al asigurărilor, Drept internaţional şi comunitar

Lista candidaţilor admişi în anul I, Facultatea de ştiinţe economice, programele de master:
Contabilitatea şi auditul entităţilor economice; Management contabil, audit şi expertiză contabilă; Audit financiar, control şi audit intern

Lista candidaţilor admişi în anul I, Facultatea de ştiinţe economice, programele de master:
Management financiar bancar şi bursier; Finanţe şi asigurari; Finanţe publice şi politici fiscale naţionale şi comunitare

Lista candidaţilor admişi în anul I, Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative, programul de master:
Administraţie publică şi dezvoltare comunitară

Lista candidaţilor admişi în anul I, Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative, programul de master:
Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice

Rezultatele admiterii – Studii universitare de licenţă – sesiunea I – IULIE-AUGUST 2015

Facultatea de drept

Facultatea de stiinte economice

Anunţ pentru candidaţii admişi la programul de studii Finanţe-Bănci IF/ID 2015-2016

Facultatea de stiinte sociale si administrative

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ANUL I, 2015/2016 LA FACULTATEA DE DREPT, PROGRAMUL DE STUDII DREPT, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (I.D.) CONTINUARE DE STUDII de la Academia de Poliţie

Despre admitere

Facultatea de drept

Facultatea de stiinte economice

Facultatea de stiinte sociale si administrative