Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Studii universitare de master

Programele de studii:

Despre...

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor are acreditate trei programe de studii de masterat: două în domeniul Contabilitate si unul în domeniul Administrarii afacerilor.

Obiectivul general al programelor de masterat din domeniul Contabilitate este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice. Ca urmare a protocolului încheiat de facultate cu CECCAR (Corpul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi din România) absolvenții acestor programe de masterat beneficiază de echivalarea examenului de admitere la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil.

Programul masteral Antreprenoriat şi administrarea afacerilor urmăreşte formarea de specialişti capabili să creeze şi să conducă o afacere proprie sau să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, în orice domeniu al economiei de piaţă, din ţară sau din străinătate, conform standardelor Uniunii Europene.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București