Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Despre Universitate

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, universitate particulară de prestigiu din România, funcţionează din anul universitar 1990-1991 şi a fost acreditată prin Legea nr. 241/2002.

În urma celor trei evaluări instituționale, care au avut loc în ianuarie 2012, mai 2018 și în mai 2023, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul Grad de încredere ridicat.

Universitatea are în structura sa facultăţi în domeniile: Drept, Drept european şi internaţional, Contabilitate, Administrarea Afacerilor, Ştiinţe Administrative.

Universitatea dispune de un sediu modern, cu amfiteatre şi săli de seminarii spaţioase, la nivelul standardelor celor mai exigente unităţi de învăţământ superior din România. Studenţii şi profesorii învaţă şi creează într-un mediu propice, stimulator pentru performanţă. Ambianţa modernă este dată de laboratoarele de informatică şi criminalistică, de biblioteca înzestrată cu literatură de specialitate, de spaţii de curs sonorizate electronic şi dotate cu videoproiectoare, de mobilier nou, sedii de departament confortabile şi bine echipate, secretariate şi servicii funcţionale moderne etc. Universitatea este racordată la internet, lărgindu-şi astfel orizontul relaţiilor sale externe şi interne. Universitatea dispune de locuri de cazare într-un cămin propriu, modern, situat în imediata apropiere.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București