Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Biblioteca

Biblioteca Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti este dotată cu fond de carte de specialitate şi cu abonamente la periodice româneşti şi străine. La data de 1 octombrie 2023 biblioteca noastră dispunea de 21.629 volume ce reprezintă aproximativ 12.220 titluri de carte şi un număr de 7.882 volume reprezentând 146 titluri publicaţii periodice. Dintre periodicele străine care au intrat în ultimii ani în colecţii amintim: Revue Générale de Droit International Public; Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé; Financial Times; American Journal of International Law; The Economist; The Journal of Finance; Journal of Financial Economics; Revue des Contrats; European Law Journal; European Law Review; Money Magazin; Cuadernos Europeos de Deusto; The Review of Finance and Banking; Journal of European Studies and International Relations; Géoéconomie: revue trimestrielle.

         Biblioteca a fost înfiinţată ca bibliotecă universitară de drept public, menită să asigure baza infodocumentară necesară proceselor de învăţământ, cercetare, documentare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al bibliotecii. Este o bibliotecă specializată pe profilul  facultăţilor componente, dar politica de achiziţii se conturează pe profil enciclopedic. Obiectivul principal al activităţii noastre este îmbogăţirea permanentă a resurselor informaţionale pentru a răspunde optim intereselor de studiu ale utilizatorilor noştri. Dezvoltarea colecţiilor a fost posibilă prin:

  • Achiziţii curente şi retrospective de documente editate în ţară şi străinătate;
  • Donaţii primite de la diverse edituri, instituţii, cadre didactice şi persoane fizice;
  • Schimb academic de publicaţii cu alte universităţi;
  • Sponsorizări primite din partea unor edituri (în luna aprilie 2012 Biblioteca Universităţii ,,Nicolae Titulescu” a încheiat un contract de sponsorizare cu Editura Hamangiu şi se primesc publicaţii nou apărute la această editură).

                  Astfel îmbogăţirea colecţiilor s-a făcut şi cu publicaţii provenite din: diverse donaţii ale cadrelor didactice universitare, donaţii primite de la edituri (C.H. Beck, Universul Juridic, Lumina Lex, Rosetti); schimburi interbibliotecare cu alte universităţi (Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Spiru Haret, Universitatea ,,Valahia”din Târgovişte, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea ,, Bogdan-Vodă” din Cluj-Napoca, etc.); teze de doctorat prezentate în cadrul universităţii noastre. Ca urmare a relaţiilor strânse cu diverse instituţii (Biblioteca Centrală Universitară, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Institutul European din România, Asociaţia Română de Drept Umanitar, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Banca Naţională a României, Crucea Roşie Internaţională etc.) s-au primit publicaţii de valoare, necesare documentării utilizatorilor noştri. În cadrul colaborării cu Editura Oxford University Press, care a avut la noi expoziţii de carte străină, Biblioteca a primit donaţii de carte.

                  Prin intermediul reţelei INTERNET, se oferă utilizatorilor conectarea la baze de date naţionale şi internaţionale de nivel academic.

Programul legislativ iDrept, este o platformă de informare juridică concepută special pentru activitățile de documentare și studiu ale legislației (româneaşti şi a U.E.), jurisprudenței (jurisprudenţă selectată după relevanţă, ce conţine peste 15.000 de speţe din jurisprudenţa naţională si europeană, prelucrate cu note, adnotări sau comentarii ale profesioniştilor), practicii judiciare (conține peste 287.000 de hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţele româneşti) și a peste 600 de modele de contracte, modele de cereri şi acţiuni în justiţie, ce pot fi utilizate ca model pentru operaţiuni juridice curente. Funcționalitățile sale complexe permit obținerea maximului de informație relevantă, în mod rapid și eficient, fiind recomandat atât practicienilor – avocați, magistrați, notari, economiști sau altor profesioniști din domeniul juridic și economic – cât şi tuturor celor interesaţi pentru complexitatea informației oferite. Toate actele normative care au Norme metodologice de aplicare pot fi vizualizate cu normele inserate direct în textul actului. Peste 268 de acte normative beneficiază de funcționalitatea de inserare a normelor metodologice.

Programul Lex Expert cuprinde: Legislaţia României, Legislaţia Uniunii Europene, Legislaţie în limba engleză, Jurisprudenţă şi altele.  

Platforma SpringerLink Journals oferă acces cu text integral la reviste străine științifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare științifice din lume și de la noi din țară. Înființată în anul 1996, platforma SpringerLink a continuat să evolueze în funcție de nevoile cercetătorilor și în prezent conține peste 2.860 de titluri de reviste , peste 169.500 de cărți online, peste 4.400 serii de cărți și 307 de lucrări de referință online, peste 34.000 de protocoale, colecțiile sale conținând reviste de la cele mai mari biblioteci științifice din lume.    

Trebuie menţionată preocuparea pe care am avut-o pentru extinderea bibliotecii proprii, prin crearea unor spaţii noi, moderne, sală de lectură cu 208 locuri în suprafaţă totală de 356,75 mp, pentru asigurarea accesului zilnic al utilizatorilor noştri. În acelaşi timp, s-a dezvoltat catalogul alfabetic, elaborându-se fişe pentru autori, coautori, coordonatori şi titluri de publicaţii în paralel cu catalogul sistematic pe domenii, astfel încât să răspundem, prin structură, funcţionalitate şi serviciile oferite, cerinţelor diverse şi complexe de studiu, informare şi documentare.

Utilizatorii noştrii au posibilitatea de a consulta pe site-ul universităţii baza de date ce cuprinde fondul de publicaţii existent. Printr-o căutare facilă şi cuprinzătoare oferim acces la informaţie prin mijloace moderne într-un timp foarte scurt.

Asigurăm integral nevoile de documentare pentru toate domeniile şi formele de învăţământ: de licenţă, de master şi de doctorat;  pentru elaborarea de referate, lucrări de licenţă, disertaţii, proiecte de cercetare, teze de doctorat. Bibliografiile disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ sunt acoperite de publicaţiile aflate în colecţiile proprii. Biblioteca dispune de conexiune la INTERNET și conexiune WI-FI. Toate documentele sunt depozitate în spaţii adecvate pentru păstrarea şi conservarea lor şi sunt organizate ştiinţific pe colecţii, ceea ce permite regăsirea lor într-un timp foarte scurt.

Activitatea bibliotecii este asigurată de personal de specialitate, având studii superioare si specializare de profil, cu statut de cadre didactice auxiliare.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București