Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

CONSTANT

http://constant.univnt.ro

Anul 2011 reprezintă, din perspectiva cercetării ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor universităţii, debutul Conferinţei Studenţeşti Anuale Nicolae Titulescu – CONSTANT, manifestare de profil cu caracter internaţional, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea din Miskolc, Ungaria, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale “Nicolae Titulescu”.
CONSTANT reprezintă o oportunitate pentru studenţi şi masteranzi de a elabora şi prezenta studii în domenii interdisciplinare ale ştiinţelor sociale (ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe ale administraţiei publice, relaţii international, ştiinţe politice, studii europene), de a se integra în societatea cunoaşterii, caracterizată, printre altele, de nevoia unor asemenea manifestări dedicate celor aflaţi la începutul carierei profesionale.
Obiectivul asumat al CONSTANT este de a încuraja tinerii cercetători, de a le oferi posibilitatea să publice propriile cercetări. Acest deziderat este cu atât mai important cu cât organizatorii înţeleg necesitatea consolidării relaţiei fundamentale profesor-student, maestru-discipol, relaţie în jurul căreia se clădeşte mare parte a lumii universitare. Astfel, studentul, masterandul are nevoie de cunoaşterea profesorului. În egală măsură, cadrul didactic are nevoie (şi este dator) să ofere cunoaştere, să ghideze tânărul cercetător în studiul necesar întocmirii unei lucrări ştiinţifice.
Prin participarea la CONSTANT, urmare a procesului de evaluare, studenţii şi materanzii înregistraţi au posibilitatea de a publica studiile elaborate în volumul conferinţei, CONSTANT eBook, publicat cu ISBN de “Pro Universitaria”, editură recunoscută CNCSIS.
CONSTANT se desfăşoară în limba română şi engleză (contribuţiile autorilor vor fi redactate în limba română, cu abstract în limba engleză).

NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!

[nggallery id=12]

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București