Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Întrebări frecvente – generale

Universitatea este de stat sau privată?
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti este o universitate privată.

Universitatea este acreditată?
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti este acreditată de către Agenţia Română pentru Evaluarea Calităţii în Învăţământul Superior, iar calificativul acordat este CEL MAI ÎNALT EXISTENT – GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE.

De ce este important ca Universitatea să fie acreditată?
Dacă programul este acreditat, licenţa este organizată de către aceeaşi instituţie. În caz contrar, examenul de licenţă trebuie susţinut la o altă instituţie acreditată.

Cât de mari sunt taxele?
Taxele diferă în funcţie de programul de studii. Vă rugăm accesaţi secţiunea corespunzătoare taxei.

Pot fi plătite taxele în rate?
Da, taxele pot fi plătite în fiecare an în 4 tranşe.

Există sistem de burse sau alte forme de sprijin?
Universitatea “Nicolae Titulescu” oferă burse de excelenţă, burse sociale şi alte forme de sprijin. Bursele de excelenţă se acordă tuturor studenţilor care obţin rezultate foarte bune, conform metodologiei existente. De asemenea, metodologia prevede posibilitatea altor forme de sprijin (de exemplu, scutiri de taxe, reduceri de taxe etc.).

Există la nivel de universitate documente care prevăd drepturile şi obligaţiile studenţilor?
La nivelul Universităţii “Nicolae Titulescu” există mai multe acte sau documente care cuprind drepturile şi obligaţiile studenţilor, precum şi documente care conţin informaţii foarte utile pentru studenţi. Este vorba, bunăoară, despre ghidul studentului, contractele de studii, codul studentului etc. Universitatea Nicolae Titulescu acordă atenţie deosebită relaţiei cu studenţii, nu numai în timpul parcurgerii programelor de studii, ci şi după absolvirea acestora. În acest sens, a fost constituită Asociaţia Absolvenţilor Universităţii Nicolae Titulescu (AAUNT).

Universitatea asigură studenţilor consiliere psihologică şi orientare profesională?
Studenţii Universităţii “Nicolae Titulescu” beneficiază de posibilitatea unei consilieri psihologice sau de orientare în carieră, în acest sens fiind înfiinţat un centru de consiliere şi orientare profesională. Un rol foarte important şi o implicare deosebită în sprijinirea studenţilor le are Asociaţia Studenţilor din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu.

Cum se caracterizează relaţia dintre student şi cadrele didactice/universitate?
– Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;
– Reprezentarea studenţilor în organismele şi comisiile facultăţii şi universităţii. Studenţii au ca reprezentanţi cel puţin 25% din membrii consiliilor facultăţii şi senatului Universităţii “Nicolae Titulescu”. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi în diferite comisii, printre care menţionăm Comisia de etică, Comisia de calitate;
– Consultarea studenţilor în problemele de interes pentru aceştia;
– Organizarea de activităţii extracuriculare (concursuri, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, activităţi ecologiste, voluntariat etc.) în comun de către cadre didactice şi studenţi;
– Accesul la platforma electronică a universităţii care permite studenţilor să vizualizeze de acasă notele şi alte date privind situaţia lor şcolară;
– Program de consultaţii asigurat de fiecare cadru didactic.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București