Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Taxe

Cuantumul taxelor se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, la începutul fiecărui an de învăţământ, inclusiv numărul de tranşe în care se achită şi data limită a fiecărei tranşe. Depăşirea datei limită atrage perceperea de penalizări.

În scopul asigurării unor facilităţi, studenţii universităţii care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, frate/soră, părinte/copil), beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 10% aplicabilă unei singure tranşe. De această facilitate beneficiază şi studenţii care frecventează cursurile la două programe de studiu/facultăţi în cadrul universităţii pe parcursul anului universitar.

Taxe admitere și scolarizare anul I 2024/2025

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București