Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Antreprenoriat și administrarea afacerilor

Despre...

Oportunitatea programului de studii de masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor derivă din faptul că în actualul context economico – social, intern și internațional un rol tot mai important se atribuie antreprenoriatului și sectorului IMM-urilor, ca pârghii de dezvoltare a economiilor naționale. Dovadă în acest sens stau programele naționale și politicile Uniunii Europene pentru susţinerea antreprenoriatului ṣi IMM-urilor.

Din această perspectivă, misiunea programului constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul antreprenoriatului şi administrării şi dezvoltării afacerilor.
Obiectivul general al programului îl constituie formarea de specialişti capabili să creeze şi să conducă o afacere proprie sau să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, în orice domeniu al economiei de piaţă, din ţară sau din străinătate, conform standardelor Uniunii Europene.

În vederea atingerii acestui obiectiv, programul de studii de masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor oferă cursanţilor posibilitatea perfecţionării abilităţilor manageriale prin parcurgerea unor discipline precum: Antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor, Raportare şi analiză financiară, Managementul proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor, Comportament organizaţional şi al afacerilor, Strategii de marketing, Finanţarea afacerilor, Managementul riscurilor financiare, Strategii de optimizare fiscală a afacerii, Sisteme informatice pentru afaceri, Dreptul afacerilor etc.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Administrarea Afacerilor.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale „Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor” le pot ocupa?
Absolvenţii programului Antreprenoriat și administrarea afacerilor vor putea să exercite profesiile de director societate comercială, director economic, manager general, antreprenor in economia socială, manager de întreprindere socială, analist informații de firma, manager proiect, consilier/expert/inspector/referent/economist în management, conducător de firmă mică, specialist în planificarea controlul și raportarea performanței economice, administrator societate comercială etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă

50 de locuri
4 semestre
120 credite
Program de studii acreditat ARACIS din anul 2016. 

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București