Metodologia de admitere

A fost publicată medodologia de admitere la studiile de licenţă, master şi doctorat pentru anul universitar 2022-2023.
Pentru mai multe detalii:
click aici