Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Facilităţi

– Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori) beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare.
– Studenţii de la cursurile învăţământului la distanţă (ID), cu rezultate bune, pot solicita transferul la învăţământ cu frecvenţă (IF), începând cu anul II de studii.
– Studenţii Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti care frecventează cursurile la două programe de studii în cadrul acesteia, beneficiază de reducere de taxă.
– Studenţii universităţii beneficiază de cazare în cămin, în limita locurilor disponibile.
– Studenţii beneficiază de condiţiile necesare studiului individual asigurat de biblioteca universităţii (peste 14.000 de volume, acces la baze de date internaţionale).
– Universitatea oferă condiţii de studiu şi cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative (CSJESA), al Centrului de Studii de Drept Umanitar.
– Universitatea organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională CKS (Challenges of the Knowledge Society – Provocările Societăţii Cunoaşterii) în parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din Bilbao şi Conferinţa studenţească anuală „Nicolae Titulescu” – CONSTANT în parteneriat cu Universitatea din Miskolc.
– Universitatea oferă posibilitatea de a publica articole în următoarele reviste: „LESIJ – Lex ET Scientia International Journal”, periodic interdisciplinar al universităţii, indexat în prestigioase baze de date internaţionale (EBSCO Database, CEEOL Database, Index Copernicus Database), „RRSS-Romanian Review of Social Science”, indexată în EBSCO Publishing, Ulrich Periodicals, Index Copernicus, „Computational Methods in Social Sciences”, indexată în Doaj, Index Copernicus, Repec şi „GEO-Global Economic Observer”, indexată în Doaj, Cabell’s Directory, Open Academic Journals Index şi Repec.
– Universitatea oferă, prin Centrul de consiliere şi orientare în carieră – (C.C.O.C.), servicii de informare, consiliere psihologică şi orientare profesională.
– Studenţii cu rezultate deosebite beneficiază de burse de merit şi burse speciale.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București