Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Studii universitare de licenţă

Programele de studii:

Despre...

Facultatea se înscrie în tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, preocupându-se să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare (licenţă, masterat, studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi doctorat). Planurile de învăţământ conţin atât discipline cu funcţie de formare fundamentală, cât şi discipline de specialitate sau complementare.

Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică şi ştiinţifică, derulând toate tipurile de programe universitare. În cadrul programului de studii Drept se asigură însuşirea cunoştinţelor din domeniile fundamentale ale dreptului (drept constituţional, drept administrativ, drept civil, drept penal, drept procesual penal, drept procesual civil, drept comercial, dreptul muncii, drept european etc.), ceea ce permite absolvenţilor programului de studii de licenţă să ocupe funcţii de avocat, notar public, consilier juridic, executor judecătoresc, mediator, practician în insolvenţă, grefier, funcţionar în administraţia publică centrală şi locală, consilier sau expert în afaceri europene, cercetător la institutele de cercetări juridice, precum şi să participe la concursul de admitere al Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul ocupării unor funcţii de judecător sau procuror.

De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează programul de studii Drept european şi internaţional, cu deschidere spre relaţii internaţionale şi drept european, care este singurul program acreditat pe acest profil din România, destinat să asigure formarea de specialişti care vor avea vocaţie dublă, de a ocupa atât funcţii în organismele europene şi internaţionale, cât şi funcţii în ţară pentru licenţiaţii în ştiinţe juridice.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București