Drept european şi internaţional

PROGRAMUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAŢIONAL – PRIMUL DIN ROMÂNIA ACREDITAT ARACIS

Programul de studii a apărut ca urmare a nevoii tot mai mult resimţite de către societatea românească pentru cunoaşterea, înţelegerea şi aprofundarea, la nivel de performanţă şi în condiţii de concurenţă, a vastei problematici pe care o presupune Dreptul european și internaţional.

În acest sens, a fost conceput şi elaborat un plan de învăţământ destinat formării de competențe specifice domeniilor de bază ale vieții juridice actuale şi anume: dreptul național, pe de o parte și dreptul european și internațional, pe de altă parte. Planul de învăţământ include atât disciplinele care fac obiectul de studiu al programului de studii Drept (intern), cât şi disciplinele care dau conţinut programului de studii Drept european și internaţional.

Absolvenţii programului de studii Drept european și internaţional susţin licenţa pe baza aceleaşi tematici, bibliografii şi în aceleaşi condiţii (ziua susţinerii, locul susţinerii, numărul de întrebări şi evaluarea răspunsurilor) ca şi absolvenţii programului de studii Drept, dat fiind că au parcurs acelaşi plan de învățământ la care se adaugă disciplinele de specialitate specifice domeniului drept european şi internaţional. Competenţele dobândite de licenţiaţii programului de studiiDrept european și internaţional se adaugă celor dobândite de licenţiaţii programului de studii Drept.

Diploma obținută de licențiații programului de studii Drept european și internaţional oferă posibilităţi remarcabile de angajare la nivel național, european și internațional. Programul asigură pregătirea necesară pentru exercitarea tuturor profesiilor juridice din România (magistraţi, avocaţi, notari, consilieri pentru afaceri europene, executori judecătoreşti, practicieni în insolvență, mediatori, consilieri juridici pentru societățile comerciale din sistemul public şi privat, din domeniul bancar sau pentru organizațiile neguvernamentale), cât şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, pentru cei care urmăresc o carieră europeană și internațională, diploma obținută deschide posibilitatea angajării în cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, în diplomație sau în cadrul unor companii multinaționale.

Din corpul profesoral