Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Dreptul afacerilor

Despre...

Existenţa şi dezvoltarea economiei de piaţă liberă , deziderat consacrat prin Constituţia României din 1991, au impus necesitatea realizării unui cadru juridic adecvat, care să reglementeze statutul juridic al agenţilor economici, precum şi raporturile juridice la care acesta participă .

Aceste reglementări formează obiectul de studiu al disciplinelor de învăţământ aparţinând dreptului privat: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul comerţului internaţional, dreptul procesual civil, dreptul muncii şi securităţii sociale, dreptul proprietăţii intelectuale etc.

Prin cursurile şi seminarile de la aceste discipline, viitorii jurişti – judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici, notari etc. – sunt pregătiţi în vederea aplicării în practică a reglementărilor legale în cauză .

Cursurile de master Dreptul Afacerilor  au ca scop aprofundarea cunoştinţelor juridice necesare absolvenţilor facultăţii care îşi vor desfăşura activitatea în mod direct sau indirect, în domeniul afacerilor.

În modul sunt cuprinse instituţii fundamentale ale disciplinelor studiate (dreptul societăţilor comerciale, dreptul falimentului, dreptul contractelor civile şi comerciale, dreptul contractelor comerciale internaţionale), precum şi materii noi (dreptul concurenţei, dreptul bancar şi al asigurărilor).

Prin studierea acestor elemente noi, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţe necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei juridice în domeniul afacerilor.

În cadrul prelegerilor şi seminariilor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridice ale instituţiilor studiate, precum şi aspectele de drept comparat.

O dimensiune importantă a studiului o va reprezenta analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale, care privesc armonizarea legislaţiei româneşti cu cea din ţările Uniunii Europene.

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă

50 de locuri
2 semestre
60 credite
Program de studii acreditat ARACIS în anul 2008. Funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 434/2022

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București