Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Facultatea de relaţii internaţionale şi administraţie

Programele de studii:

Despre...

Asigură pregătirea de specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat.

La nivelul studiilor de licență este organizat programul de studii: Administrație publică.

La nivelul studiilor de masterat funcționează programele de studii: Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice și Protecția Integrității Organizațiilor.

Planurile de învăţământ respectă standardele specifice domeniilor din care fac parte programele de studii și sunt compatibile cu cele stabilite la nivel european, iar cadrele didactice au o bogată experiență didactică, științifică și practică.

Absolvenții programelor de studii menționate mai sus vor putea profesa în cadrul autorităților administrației publice locale sau centrale, Parlamentului, instituțiilor publice, poliției locale, organizațiilor internaționale, structurilor Uniunii Europene, organizațiilor internaționale, ONG-urilor, companiilor naționale sau internaționale etc.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București