Studii universitare de licenţă
Metodologia admiterii: click aici.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor organizează două programe de studii de licenţă acreditate: Contabilitate şi informatică de gestiune şi Administrarea afacerilor. Planurile de învăţământ ale celor două specializări sunt astfel structurate încât să vină în întâmpinarea dorinţei studenţilor de a se pregăti în scopul de a descoperi cu uşurinţă o oportunitate de afaceri şi o nişă pe piaţa forţei de muncă.
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, caracterizat prin prestigiu profesional şi didactic şi o bogată experienţă practică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa şi curajul de a iniţia şi dezvolta o afacere, de a organiza şi conduce un grup de oameni spre atingerea unui obiectiv, de a înţelege mediul economic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de a le folosi pentru aprofundarea cunoaşterii economice sau pentru satisfacerea intereselor proprii sau ale grupului din care va fac parte.