Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Contabilitate şi informatică de gestiune

Despre...

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune asigură pregătirea de specialişti în domeniul financiar – contabil, care să cunoască foarte bine sistemul contabil românesc, să practice meseria de contabil în diverse tipuri de instituţii şi companii şi ulterior, prin aprofundarea acestor studii, să aibă acces la calificări de tipul expert contabil, auditor financiar, cenzor etc.

 

Pentru această specializare studiile se desfăşoară atât în regim de ZI (învăţământ cu frecvenţă), cât şi în regim ID (învăţământ la distanţă), ambele forme de învăţământ fiind acreditate ARACIS.

Planul de învăţământ asigură, prin conţinutul său, atât cunoştinţele formative ale unui economist, prin discipline precum Microeconomie, Macroeconomie, Informatică, Matematici aplicate în economie, Management, Marketing, Statistică, Econometrie, Finanţe publice etc., cât şi competenţe şi abilităţi din sfera specializării precum: Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate și gestiune fiscală, Contabilitatea instituţiilor publice, Contabilitatea instituțiilor de credit, Contabilitate aprofundată, Audit financiar, Audit intern, Analiză economico – financiară, Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Fiscalitate, Drept comercial etc.

Prin asigurarea desfăşurării corespunzătoare a practicii de specialitate, participarea la activităţile ştiinţifice ale facultăţii, programele Erasmus la universităţi din Europa, utilizarea facilităţilor informatice şi de documentare, a bazei materiale a universităţii (săli şi terenuri de sport, cămin studenţesc), a posibilităţii de a continua studiile de licenţă cu studii de masterat, studenţii se vor bucura de oportunităţi sporite la angajare şi în carieră.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Pe diploma de absolvire vor fi înscrise următoarele:
Titlul acordat: Licenţiat în Știinţe Economice
Domeniul: Contabilitate
Specializarea/Programul de studii: Contabilitate şi informatică de gestiune.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 3 ani şi sunt 180 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE le pot ocupa?
Absolvenţii programului de studii „Contabilitate şi informatică de gestiune” vor putea să exercite profesiile de contabil, referent de specialitate financiar-contabilitate, auditor intern, auditor financiar, analist (informatică), consultant în informatică, specialist SIG/IT, economist-șef, director economic, contabil-șef/ director financiar, șef birou contabilitate etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale
Click aici – alte întrebări frecvente privind Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Ofertă educațională

Poţi opta pentru:
IF – învăţământ cu frecvenţă

75 de locuri
cu durata de 3 ani
180 credite
Program de studii acreditat ARACIS din anul 2009. 

ID – învăţământ la distanţă

50 de locuri
cu durata de 3 ani
180 credite
Program de studii acreditat ARACIS din anul 2010. 

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București