Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Contabilitatea şi auditul entităţilor economice

Despre...

Programul de masterat Contabilitatea și auditul entităților economice vine în întâmpinarea cerinței mediului economic pentru specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern și expertizei contabile.

Misiunea programului constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul contabilității și auditului. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a încheiat un protocol cu CECCAR (Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din România) care prevede echivalarea diplomei de master cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil.

Planul de învățământ cuprinde atât disciplinele prevăzute în protocolul încheiat cu CECCAR (contabilitate generală, standarde internaționale de contabilitate, contabilitate de gestiune, contabilitate consolidată, fiscalitate şi gestiune fiscală, dreptul afacerilor, audit financiar, evaluare, expertiză contabilă, doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea profesiei contabile), cât şi discipline din domenii adiacente contabilității (raportare și analiză financiară, audit intern, sisteme informatice integrate etc.) actualizate permanent cu normele legale în vigoare.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale Contabilitatea și Auditul Entităților Economice le pot ocupa?
Absolvenţii programului Contabilitatea și Auditul Entităților Economice vor putea să exercite profesiile de expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, auditor intern în sectorul public sau privat, evaluator, lichidator, economist-șef, director economic, contabil-șef, director financiar, șef birou contabilitate, consultant fiscal, expert evaluator, șef birou analize economice etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă
 
50 de locuri
4 semestre
120 credite
Program de studii acreditat ARACIS din anul 2013. 

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București