Contabilitatea şi auditul entităţilor economice

 

Programul de masterat „Contabilitatea și auditul entităților economice” vine în întâmpinarea cerinței mediului economic pentru specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern și expertizei contabile.

Misiunea programului constă în dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor în domeniul contabilității și auditului. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a încheiat un protocol (aici) cu CECCAR (Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din România) care prevede echivalarea diplomei de master cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil. (de văzut pct. 36 din lista afișată de CECCAR la adresa: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-04-MAI-2016.pdf).

Planul de învăţământ este astfel structurat încât să răspundă cerințelor celor două organisme profesionale cu care facultatea are încheiate protocoale și cuprinde discipline precum: contabilitate generală, contabilitate managerială, standarde internaționale de raportare financiară, evaluare, audit financiar, fiscalitate şi gestiune fiscală, expertiză contabilă, doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea profesiei contabile, dreptul afacerilor etc., discipline actualizate în concordanţă cu cerinţele actuale.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Contabilitatea și Auditul Entităților Economice” vor putea să exercite profesiile de expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, auditor intern în sectorul public sau privat, evaluator, lichidator, economist-șef, director economic, contabil-șef, director financiar, șef birou contabilitate, consultant fiscal, expert evaluator, șef birou analize economice etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale