Management contabil, audit şi expertiză contabilă


Oportunitatea acestui program masteral rezultă din cerința tot mai mare de specialişti în domeniile contabilităţii, auditului financiar, auditului intern, și expertizei contabile. În acest sens, obiectivul general al programului este formarea de specialişti contabili și auditori capabili să ia decizii economice optime în cadrul entităţilor economice.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a încheiat un protocol (aici) cu CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) care prevede echivalarea diplomei de master cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil. (de văzut pct. 35 din lista afișată de CECCAR la adresa: http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-04-MAI-2016.pdf)

Planul de învăţământ cuprinde atât disciplinele prevăzute în protocolul încheiat cu CECCAR (contabilitate financiară, standarde internaționale de contabilitate, contabilitate managerială, contabilitate consolidată, fiscalitate şi gestiune fiscală, dreptul afacerilor, audit, evaluare, diagnostic financiar, expertiză contabilă, doctrina şi deontologia profesiei contabile), cât şi discipline din domenii adiacente contabilității (management financiar-contabil, sisteme informatice integrate etc.) actualizate permanent cu normele legale în vigoare.

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Master în domeniul Contabilitate.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ le pot ocupa?
Absolvenţii programului „Management contabil, audit şi expertiză contabilă” vor putea să exercite profesiile de expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, auditor intern în sectorul public sau privat, evaluator, lichidator, economist-şef, director economic, contabil-şef, director financiar, şef birou contabilitate, consultant fiscal, expert evaluator, şef birou analize economice etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale