Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Întrebări frecvente – Facultatea de economie si administrarea afacerilor

Programul de studii: Administrarea afacerilor 

Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE – DOMENIUL FUNDAMENTAL ADMINISTRAREA AFACERILOR

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR la care absolvenții programului Administrarea afacerilor au acces?
– 112017 director comercial
– 112018 director vânzări
– 112021 director magazin
– 112020 director economic
– 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
– 122108 conducător firma mica — patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
– 132448 manager achiziții
– 132442 sef departament logistica
– 132450 manager aprovizionare
– 132451 manager relația cu furnizorii
– 141101 conducător întreprindere mică — patron (girant) în activitatea hoteliera şi restaurante
– 142003 sef serviciu comerț cu ridicata si cu amănuntul
– 142004 sef birou comerț cu ridicata si cu amănuntul
– 142008 manager de zona
– 142011 conducător întreprindere mica — patron (girant) în comerț
– 143908 manager in activitatea de turism
– 143911 director de departament organizare evenimente
– 243104 manager de produs
– 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
– 263107 consultant in management
– 263112 cercetător economist în management
– 263113 asistent de cercetare economist in management
– 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

Programul de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE – DOMENIUL FUNDAMENTAL CONTABILITATE

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR la care absolvenții programului Contabilitate şi Informatică de Gestiune au acces?
Ocupaţiile la care poate să acceadă un absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt multiple, practic toate domeniile de activitate care necesită studii economice. Dintre acestea menţionăm:
– 232001 – Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri;
– 233001 – Profesor în învăţământul liceal, postliceal;
– 241101 – Controlor tezaur;
– 241102 – Expert contabil-verificator;
– 241103 – Revizor contabil;
– 241104 – Referent de specialitate financiar-contabilitate;
– 241105 – Auditor intern;
– 241106 – Controlor de gestiune;
– 241107 – Auditor financiar;
– 241201 – Cenzor;
– 241202 – Comisar Garda Financiară;
– 241203 – Consilier financiar-bancar;
– 241208 – Consultant bugetar;
– 241210 – Evaluator;
– 241215 – Administrator credite;
– 241218 – Lichidator;
– 241220 – Analist preţ de revenire/costuri;
– 241222 – Consultant fiscal;
– 241224 – Economist bancă;
– 241306 – Auditor intern în sectorul public;
– 241307 – Asistent analist;
– 242111 – Administrator societate comercială;
– 242201 – Consilier administraţia publică;
– 242204 – Referent de specialitate în administraţia publică;
– 242205 – Consultant în administraţia publică;
– 242310 – Analist sisteme salarizare;
– 251201 – Analist;
– 251901 – Consultant în informatică;
– 252101 – Administrator baze de date;
– 252901 – Specialist SIG/IT;
– 263106 – Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică;
– 263111 – Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare).

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București