Administrarea Afacerilor

Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE – DOMENIUL FUNDAMENTAL ADMINISTRAREA AFACERILOR

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE

Care sunt disciplinele ce se studiază în timpul anilor universitari?
DISCIPLINELE STUDIATE ÎN CEI 3 ANI UNIVERSITARI SUNT:

ANUL 1
– Management
– Microeconomie
– Contabilitate
– Bazele informaticii
– Marketing
– Limba engleză/franceză 1
– Educaţie fizică 1
– Macroeconomie
– Matematici aplicate in economie
– Finanţe
– Statistică
– Dreptul afacerilor
– Limba engleză/franceză 2
– Educaţie fizică 2

ANUL 2
– Produse şi servicii bancare
– Tranzacţii la bursa de mărfuri
– Baze de date
– Fiscalitate
– Tehnica negocierilor
– Limba engleza/franceza 3
– Gestiune bancară
– Mecanisme concurenţiale şi preţuri
– Econometrie
– Tranzacţii comerciale internaţionale
– Gestiunea financiara a întreprinderii
– Practică de specialitate (3 săptămâni)
– Limba engleza/franceza 4
– Marketing internaţional (opţional)
– Managementul investiţiilor (opţional)
– Economie mondială (facultativ)

ANUL 3
– Managementul proiectelor in afaceri
– Relaţii monetar – financiare internaţionale
– Managementul resurselor umane
– Informatică în afaceri
– Asigurări şi reasigurări
– Organizații economice internaționale (opţional)
– Finanţele Uniunii Europene (opţional)
– Managementul aprovizionării (facultativ)
– Analiză economico-financiară
– Strategii investiţionale internaţionale
– Managementul calităţii in afaceri
– Marketing financiar-bancar
– Proiecte economice

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR la care absolvenții programului Administrarea afacerilor au acces?
– 112017 director comercial
– 112018 director vânzări
– 112021 director magazin
– 112020 director economic
– 122107 manager marketing (tarife, contracte, achiziții)
– 122108 conducător firma mica — patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale
– 132448 manager achiziții
– 132442 sef departament logistica
– 132450 manager aprovizionare
– 132451 manager relația cu furnizorii
– 141101 conducător întreprindere mică — patron (girant) în activitatea hoteliera şi restaurante
– 142003 sef serviciu comerț cu ridicata si cu amănuntul
– 142004 sef birou comerț cu ridicata si cu amănuntul
– 142008 manager de zona
– 142011 conducător întreprindere mica — patron (girant) în comerț
– 143908 manager in activitatea de turism
– 143911 director de departament organizare evenimente
– 243104 manager de produs
– 263101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
– 263107 consultant in management
– 263112 cercetător economist în management
– 263113 asistent de cercetare economist in management
– 263102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala