Program înscrieri

 

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi la forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 01.07.2019 – 09.08.2019
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 09.08.2019
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare – 10.08.2019 – 14.08.2019
Înscrieri sesiunea a II-a*, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 10.08.2019 – 20.09.2019
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 20.09.2019
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – 21.09.2019 – 27.09.2019

Restituirea dosarelor**, la cerere – Până la data de 30.09.2019
Înmatricularea în anul I – 01.10.2019

* Sesiunea a II-a se va desfăşura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.
** Studenţilor înmatriculaţi în anul I care solicită retragerea înainte de 1 octombrie 2019 şi au achitat prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, li se va restitui integral suma achitată. Taxa anuală de şcolarizare achitată nu se restituie studenţilor care solicită retragerea după începerea anului universitar.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de masterat

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)* – 01.07.2019 – 13.09.2019
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 13.09.2019
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare* – 14.09.2019 – 18.09.2019
Înscrieri sesiunea a II-a, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)** – 14.09.2019 – 30.09.2019
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 30.09.2019
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – Până la data de 30.09.2019
Depunerea diplomelor/adeverințelor de licență în copie simplă certificată – Până la data de 30.09.2019
Restituirea dosarelor, la cerere*** – Până la data de 30.09.2019
Înmatricularea în anul I – 01.10.2019

* În cazul în care la un program de master se înscrie un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri aprobate pentru școlarizare, se va organiza interviu (probă orală), în data de 19.09.2019.
** Sesiunea a II-a se va desfășura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.
*** Studenților masteranzi declarați admiși care solicită retragerea înainte de 1.10.2019 și au achitat prima tranșă din taxa anuală de școlarizare, li se va restitui suma achitată. Prima tranșă din taxa anuală de școlarizare achitată nu se restituie studenților masteranzi care solicită retragerea după începerea anului universitar.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de doctorat

Înscrieri la concurs – 02.09.2019 – 13.09.2019*
Susţinerea concursului de admitere – 16.09.2019 – 18.09.2019**
Afişarea rezultatelor concursului – 18.09.2019 – în intervalul 15.00 – 16.00
Depunerea contestaţiilor – 19.09.2019 – până la ora 14.00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 20 septembrie 2019- după ora 12.00
Înmatricularea în anul I – 01.10.2019

* potrivit programului de lucru al secretariatului (09.00-15.00).
** potrivit programărilor care se vor afişa pentru locurile scoase la concurs.