Program înscrieri

 

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi la forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 03.07.2023 – 03.08.2023
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 04.08.2023, după ora 12:00
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare – 04.08.2023 – 08.08.2023
Înscrieri sesiunea a II-a*, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 09.08.2023 – 19.09.2023
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 20.09.2023, după ora 12:00
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – 20.09.2023 – 25.09.2023
Restituirea dosarelor**, la cerere – Până la data de 29.09.2023
Înmatricularea în anul I – 02.10.2023

* Sesiunea a II-a se va desfăşura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.
** Studenţilor admiși în anul I care solicită retragerea înainte de 1 octombrie 2023 şi au achitat prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, li se va restitui integral suma achitată. Taxa anuală de şcolarizare achitată nu se restituie studenţilor care solicită retragerea după începerea anului universitar (2 octombrie 2023). Taxa de înscriere nu se restituie.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de masterat

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)* – 03.07.2023 – 07.09.2023
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 08.09.2023, după ora 12:00
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare* – 08.09.2023 – 14.09.2023
Înscrieri sesiunea a II-a, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)** – 15.09.2023 – 26.09.2023 (ora 12:00)
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 27.09.2023, după ora 12:00
Confirmarea locului prin plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – 27.09.2023 – 30.09.2023
Restituirea dosarelor, la cerere*** – Până la data de 29.09.2023
Înmatricularea în anul I – 02.10.2023

* În cazul în care la un program de master se înscrie un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri aprobate pentru școlarizare, se va organiza interviu (probă orală), în data de 11.09.2023.
** Sesiunea a II-a se va desfășura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.

     Data limită de depunere a dosarelor pentru candidații cetățeni străini este 22 septembrie 2023.
*** Studenților masteranzi declarați admiși care solicită retragerea înainte de 1.10.2023 și au achitat prima tranșă din taxa anuală de școlarizare, li se va restitui suma achitată. Prima tranșă din taxa anuală de școlarizare achitată nu se restituie studenților masteranzi care solicită retragerea după începerea anului universitar (2 octombrie 2023). Taxa de înscriere nu se restituie.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de doctorat

În curs de actualizare