Program înscrieri

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi la forma de învăţământ la distanţă (ID)

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 02.07.2018 – 10.08.2018
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 10.08.2018
Plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare – 13.08.2018 – 18.08.2018
Înscrieri sesiunea a II-a*, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta) – 11.08.2018 – 21.09.2018
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 21.09.2018
Plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – 24.09.2018 – 29.09.2018
Depunerea diplomelor de bacalaureat în copie simplă certificată – Până la data de 29.09.2018
Restituirea dosarelor**, la cerere – Până la data de 29.09.2018
Înmatricularea în anul I – 01.10.2018

* Sesiunea a II-a se va desfăşura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.
** Studenţilor înmatriculaţi în anul I care solicită retragerea înainte de 1 octombrie 2018 şi au achitat prima tranşă din taxa anuală de şcolarizare, li se va restitui integral suma achitată. Taxa anuală de şcolarizare achitată nu se restituie studenţilor care solicită retragerea după începerea anului universitar.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de masterat

Înscrieri sesiunea I, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)* – 02.07.2018 – 14.09.2018
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea I – 14.09.2018
Plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare* – 15.09.2018 – 22.09.2018
Înscrieri sesiunea a II-a, între orele 9:00-17:00 (de luni până vineri) şi între orele 9:00-13:00 (sâmbăta)** – 17.09.2018 – 29.09.2018
Afişarea rezultatelor pentru sesiunea a II-a – 29.09.2018
Plata primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în sesiunea a II-a) – Până la data de 29.09.2018
Depunerea diplomelor/adeverințelor de licență în copie simplă certificată – Până la data de 30.09.2017
Restituirea dosarelor, la cerere*** – Până la data de 29.09.2018
Înmatricularea în anul I – 01.10.2018

* În cazul în care la un program de master se înscrie un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri aprobate pentru școlarizare, se va organiza interviu (probă orală), în data de 17.09.2018.
** Sesiunea a II-a se va desfășura numai pentru locurile rămase neocupate din sesiunea I.
*** Studenților masteranzi declarați admiși care solicită retragerea înainte de 1.10.2018 și au achitat prima tranșă din taxa anuală de școlarizare, li se va restitui suma achitată. Prima tranșă din taxa anuală de școlarizare achitată nu se restituie studenților masteranzi care solicită retragerea după începerea anului universitar.

CALENDARUL desfăşurării concursului de admitere la programele universitare de doctorat

Înscrieri la concurs – 03.09.2018 – 14.09.2018*
Susţinerea concursului de admitere – 17.09.2018 – 19.09.2018**
Afişarea rezultatelor concursului – 19.09.2018 – în intervalul 15.00 – 16.00
Depunerea contestaţiilor – 20.09.2018 – până la ora 14.00
Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 21 septembrie 2018- după ora 12.00
Înmatricularea în anul I – 01.10.2018

* potrivit programului de lucru al secretariatului (09.00-15.00).
** potrivit programărilor care se vor afişa pentru locurile scoase la concurs.