Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Admitere

La toate facultățile, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea candidaţilor înscrişi se face prin concurs, care constă în evaluarea cunoştinţelor, pe baza mediei generale obţinută la examenul de bacalaureat. La studiile universitare de master admiterea candidaţilor se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă sau pe baza unui interviu, conform metodologiei de admitere. La studiile universitare de doctorat, admiterea se face prin concurs, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat.


Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București