Taxe de şcolarizare

Taxa de inscriere la studiile universitare de doctorat este 1500 lei.

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti organizeaza studii universitare de doctorat cu o taxa anuala de 9.000 lei (indiferent de anul înmatriculării). Taxa se poate achita in 2 transe. Data limita pentru achitarea primei transe este 30 octombrie, iar pentru achitarea celei de-a doua transe este 30 aprilie.

Taxa de sustinere a tezei de doctorat este de 5000 de lei.