Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Carieră judiciară

Despre...

Specializarea Carieră judiciară, în scopul îndeplinirii misiunii sale, îşi propune pregătirea unor specialişti redutabili în domeniul cunoaşterii instituţiilor de drept specifice exercitării profesiunilor juridice.

Cursurile de master – modulul Carieră judiciară – au ca scop aprofundarea cunoştinţelor juridice necesare absolvenţilor facultăţii care îşi vor desfăşura activitatea, în mod direct sau indirect, în domeniul sistemului judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia.

În programul de studii sunt cuprinse instituţii fundamentale ale disciplinelor studiate (Instituţii de drept penal, Instituţii de drept civil etc.), care urmează a fi aprofundate, precum şi materii noi (Organizarea profesiilor liberale, Drept execuţional civil, Justiţia şi afacerile interne în cadrul UE).

Prin studierea acestor discipline, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţele necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiilor juridice.

În cadrul prelegerilor şi seminarelor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridico-economice naţionale ale instituţiilor studiate, precum şi aspectelor de drept european şi internaţional.

Aderarea ţării noastre la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană a declanşat un profund proces de reformă a legislaţiei destinate sistemului judiciar, care va avea un impact deosebit asupra sistemului juridic românesc. Toate aceste proiecte şi propuneri trebuie cunoscute de profesioniştii care activează în domeniul dreptului, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Acestei nevoi îi corespunde organizarea programului de studii postuniversitare de masterat Carieră judiciară, organizat de Universitatea Nicolae Titulescu.

Din această perspectivă programul de studii este conceput ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a juriştilor, dar şi a altor categorii de absolvenţi din învăţământul universitar.

Aşadar, obiectivele cursului postuniversitar, specializarea Carieră judiciară, sunt următoarele:
– formarea deprinderilor de cercetare stiinţifică si practic-aplicative profesionale;
– aprofundarea instituţiilor de drept public si drept privat necesare exercitării unei cariere de magistrat, avocat, practician în insolvenţă, consilier juridic, mediator, conciliator, arbitru, notar etc.;
– formarea interesului si a conştiinţei necesităţii cercetării domeniului carierei judiciare;
– cunoaşterea aprofundată a sistemului judiciar şi a organizării acestuia;
– cercetarea ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii de drept public şi privat din domeniul carierei judiciare;
– specializarea practicienilor-jurişti;
– abordarea interdisciplinară a disciplinelor necesare exercitării profesiilor juridice;
– aprofundarea cunoaşterii normelor europene necesare practicienilor în domeniul organizării judiciare.

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă
 
50 de locuri
2 semestre
60 credite
Program de studii acreditat ARACIS în anul 2008. Funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 434/2022

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București