Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Drept financiar, bancar şi al asigurărilor

Despre...

Specializarea Drept financiar-bancar şi al asigurărilor, în scopul îndeplinirii misiunii sale, îşi propune pregătirea unor specialişti redutabili în domeniul afacerilor bancare, asigurărilor şi al pieţei de capital.

Cursurile de master Drept financiar-bancar şi al asigurărilor au ca scop aprofundarea cunoştinţelor juridice şi economice necesare absolvenţilor facultăţii care îşi vor desfăşura activitatea, în mod direct sau indirect, în domeniul afacerilor bancare, asigurărilor şi al pieţei de capital.

În programul de studii sunt cuprinse instituţii fundamentale ale disciplinelor studiate (Dreptul penal al afacerilor, Managementul riscurilor financiar-bancare, Proceduri şi tehnici de fiscalitate naţională şi internaţională), care urmează a fi aprofundate, precum şi materii noi (Piaţa de capital, Dreptul bancar şi Dreptul asigurărilor).

Prin studierea acestor discipline, absolvenţii facultăţii vor dobândi noi cunoştinţele necesare unei temeinice pregătiri pentru exercitarea profesiei juridice în domeniul afacerilor.

În cadrul prelegerilor şi seminariilor, o atenţie deosebită se va acorda aspectelor juridico-economice naţionale ale instituţiilor studiate, precum şi aspectelor de drept european şi internaţional.

Aderarea ţării noastre la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană a declanşat un profund proces de reformă a legislaţiei comerciale, care va avea un impact deosebit asupra sistemului juridico-economic românesc. Toate aceste proiecte şi propuneri trebuie cunoscute de profesioniştii care activează în domeniul financiar-bancar sau al asigurărilor, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Acestei nevoi îi corespunde organizarea cursului postuniversitar de masterat Drept financiar-bancar şi al asigurărilor, organizat de Universitatea Nicolae Titulescu.

Din această perspectivă cursul este conceput ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a juriştilor şi economiştilor, dar şi a altor categorii de absolvenţi din învăţământul universitar. Avem în vedere: inginerii, profesorii etc., care în activitatea lor au nevoie de cunoştinţe din domeniul legislaţiei, tehnicilor şi practicilor financiar-bancare.

Aşadar, obiectivele cursului postuniversitar, specializarea Drept financiar-bancar şi al asigurărilor, sunt următoarele:
– formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică si practic-aplicative profesionale;
– aprofundarea instituţiilor de drept necesare exercitării unei cariere în domeniul bancar, al asigurărilor sau al pieţei de capital etc.;
– formarea interesului si a conştiinţei necesităţii cercetării domeniului financiar-bancar, asigurărilor şi pieţei de capital;
– cunoaşterea aprofundată a sistemului bancar naţional şi internaţional şi a organizării acestuia;
– cunoaşterea aprofundată a asigurărilor şi a funcţionării agenţilor comerciali care funcţionează în acest domeniu;
– cunoaşterea aprofundată a pieţei de capital şi a organizării acesteia;
– cercetarea ştiinţifică prin aprofundarea şi investigarea teoretico-practică a unor instituţii financiar-bancare şi din domeniul asigurărilor;
– specializarea practicienilor-jurişti şi economişti;
– abordarea interdisciplinară a disciplinelor necesare exercitării unei activităţi în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor;
– dobândirea de competenţe în ceea ce priveşte managementul riscurilor financiar-bancare şi al riscurilor pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor;
– cunoaşterea procedurilor şi tehnicilor de fiscalitate naţională şi internaţională;
– aprofundarea regulilor europene necesare practicienilor în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor.

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă

50 de locuri
2 semestre
60 credite
Program de studii acreditat ARACIS în anul 2008. Funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 434/2022

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București