Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Ştiinte penale

Despre...

Revoluţia din decembrie 1989 a avut un puternic impact asupra ştiinţelor penale, iar adoptarea Constituţiei în 1991 a declanşat procesul reformei profunde a legislaţiei penale în acord cu noile condiţii social-economice şi, implicit cu programele politicii penale ale statului român.

Primul impuls a fost acela de a proiecta o nouă legislaţie penală. Se observă dorinţa legiuitorului de a pune imediat de acord întreaga legislaţie penală cu transformările economice şi politice care s-au petrecut în societate.

Realitatea a arătat însă greutăţi mari care stăteau în faţa unei asemenea opere şi s-a stabilit că este raţional să se aducă legislaţiei penale în vigoare modificările cele mai stringente, pregătindu-se treptat condiţiile unei reforme penale de amploare. Aşadar, generaţiile de jurişti care au absolvit facultăţile de drept în această perioadă, au studiat legislaţia penală şi procesual penală intrată în vigoare la 1 ianuarie 1969 cu modificările substanţiale operate de legiuitor în ultimii 16 ani.

Aderarea ţării noastre la NATO şi perspectiva integrării în Uniunea Europeană a declanşat un profund proces de reformă a legislaţiei penale care va avea un impact deosebit asupra ştiinţelor penale. Toate aceste proiecte şi propuneri trebuie cunoscute de profesioniştii dreptului, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Mai mult intrarea în Uniunea Europeană presupune cunoaşterea legislaţiei penale ale ţărilor europene precum şi cunoaşterea progresului realizat pe linia unificării unor instituţii de drept penal şi drept procesual penal. Actuala generaţie de jurişti nu a parcurs asemenea materii în facultate, impunându-se studierea acestora în comparaţie cu sistemul de drept penal românesc.

Acestei nevoi îi corespunde organizarea cursului postuniversitar de masterat organizat de Universitatea Nicolae Titulescu.

Din această perspectivă cursul este conceput ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a tuturor juriştilor.

Aşadar, obiectivele cursului postuniversitar, specializarea Știinţe penale, sunt următoarele:
– prezentare reglementărilor legale recente în materia ştiinţelor penale, insistând asupra aspectelor de corupţie, crimă organizată, spălarea banilor, consumul drogurilor, evaziunea fiscală, infracţiuni informatice, răspunderea persoanei juridice şi altele.
– prezentarea rolului Curţii Constituţionale în judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate a unor texte penale şi rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului în această materie;
– prezentarea opiniilor doctrinare legate de reglementările recente, precum şi a celor controversate din literatura de specialitate;
– prezentarea comparativă a principalelor instituţii penale şi procesual penale existente în reglementările din ţările Consiliului Europei faţă de reglementările din ţara noastră;
– precizarea şi analizarea practicii judiciare în materie de drept penal şi drept procesual penal, în acord cu soluţiile existente în materie în statele Uniunii Europene.

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă
 
50 de locuri
2 semestre
60 credite
Program de studii acreditat ARACIS în anul 2008. Funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 434/2022

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București