Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor îşi propune ca prin intermediul cursurilor specializării „Administrarea Afacerilor” să pregătească viitori specialişti în domeniile administrării afacerilor, politicilor şi strategiilor de firmă, managementului riscurilor pe piaţă, pentru a putea desfăşura o activitate corespunzătoare atât în cadrul companiilor naţionale, cât şi în cele internaţionale prezente pe piaţa românească sau în alte ţări.

 

Pentru această specializare studiile se desfăşoară atât în regim de ZI (învăţământ cu frecvenţă), cât şi în regim ID (învăţământ la distanţă), ambele forme de învăţământ fiind acreditate ARACIS.

Planul de învăţământ conține atât discipline fundamentale (Microeconomie, Macroeconomie, Marketing, Management, Matematici aplicate în economie, Bazele informaticii, Contabilitate, Statistică, Econometrie, Finanțe) cât și discipline specifice programului de studii, menite să confere studenţilor competenţe şi abilităţi care să le permită utilizarea în practică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice administrării afacerilor (Antreprenoriat, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Managementul calităţii, Managementul financiar al firmei, Analiză economico-financiară, Tehnica negocierilor, Etica în afaceri, Comerț electronic, Cercetări de marketing, Mecanisme concurenţiale şi preţuri, Mediul de afaceri european, Strategii investiţionale internaţionale etc.)

Întrebări frecvente

Care este titlul obţinut la absolvire?
Pe diploma de absolvire vor fi înscrise următoarele:
Titlul acordat: Licenţiat în Știinţe Economice
Domeniul: Administrarea Afacerilor
Specializarea/Programul de studii: Administrarea Afacerilor.

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
Durata studiilor este de 3 ani şi sunt 180 de credite transferabile.

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR le pot ocupa?
Absolvenții programului de licență „Administrarea afacerilor” vor putea să exercite profesiile de conducător de întreprindere mică, administrator de societate comercială, specialist în planificarea, controlul si raportarea performanţei economice, manager proiect, analist informații de firmă etc.

Alte întrebări frecvente

Click aici – alte întrebări frecvente generale
Click aici – alte întrebări frecvente privind Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București