Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE – DOMENIUL FUNDAMENTAL CONTABILITATE

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE

Care sunt disciplinele ce se studiază în timpul anilor universitari?
DISCIPLINELE STUDIATE ÎN CEI 3 ANI UNIVERSITARI SUNT:

ANUL 1
– Microeconomie
– Management
– Informatică
– Statistică
– Marketing
– Engleză 1
– Educaţie fizică 1
– Macroeconomie
– Bazele contabilităţii
– Finanţe
– Matematici aplicate în economie
– Dreptul afacerilor
– Engleză 2

ANUL 2
– Contabilitate de gestiune
– Econometrie
– Contabilitate financiară 1
– Doctrine economice
– Educaţie fizică 3
– Fiscalitate/ Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală
– Gestiune financiară/ Sisteme şi raportări financiare
– Antreprenoriat (facultativ)
– Audit intern
– Finanţe internaţionale
– Contabilitate și gestiune fiscală
– Contabilitate financiară 2
– Economie monetară
– Educaţie fizică 4
– Practică de specialitate
– Baze de date/ Programarea calculatoarelor
– Tehnica negocierilor (facultativ)

ANUL 3
– Analiză economico-financiară 1
– Sisteme informatice de gestiune
– Contabilitatea instituţiilor publice
– Contabilitatea instituţiilor de credit
– Pieţe financiare
– Audit financiar/ Control intern
– Etica în afaceri (facultativ)
– Doctrina şi deontologia profesiei contabile (facultativ)
– Preţuri şi concurenţă
– Analiză economico-financiară 2
– Contabilitate aprofundată
– Politici contabile şi fiscale
– Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR la care absolvenții programului Contabilitate şi Informatică de Gestiune au acces?
Ocupaţiile la care poate să acceadă un absolvent al specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune sunt multiple, practic toate domeniile de activitate care necesită studii economice. Dintre acestea menţionăm:
– 232001 – Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri;
– 233001 – Profesor în învăţământul liceal, postliceal;
– 241101 – Controlor tezaur;
– 241102 – Expert contabil-verificator;
– 241103 – Revizor contabil;
– 241104 – Referent de specialitate financiar-contabilitate;
– 241105 – Auditor intern;
– 241106 – Controlor de gestiune;
– 241107 – Auditor financiar;
– 241201 – Cenzor;
– 241203 – Consilier financiar-bancar;
– 241208 – Consultant bugetar;
– 241210 – Evaluator;
– 241215 – Administrator credite;
– 241218 – Lichidator;
– 241220 – Analist preţ de revenire/costuri;
– 241222 – Consultant fiscal;
– 241224 – Economist bancă;
– 241306 – Auditor intern în sectorul public;
– 241307 – Asistent analist;
– 242111 – Administrator societate comercială;
– 242201 – Consilier administraţia publică;
– 242204 – Referent de specialitate în administraţia publică;
– 242205 – Consultant în administraţia publică;
– 242310 – Analist sisteme salarizare;
– 251201 – Analist;
– 251901 – Consultant în informatică;
– 252101 – Administrator baze de date;
– 252901 – Specialist SIG/IT;
– 263106 – Consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică;
– 263111 – Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare).

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București