Relații Internaționale şi Studii Europene

Care este titlul obţinut la absolvire?
LICENŢIAT ÎN RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE – DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINŢE POLITICE

Care este durata studiilor şi numărul creditelor?
DURATA STUDIILOR ESTE 3 ANI ŞI 180 CREDITE TRANSFERABILE

Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE le pot ocupa?
– Analişti economici /politici;
– Analişti/redactori/documentarişti în sistemul mass-media.
– Ataşat, secretar, consilier diplomatic;
– Cercetători ştiinţifici în unităţi de cercetare;
– Consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice;
– Consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene;
– Consilieri/experţi în cadrul ONG şi partidelor politice, sindicatelor;
– Consultanţi;
– Eurofuncţionar;
– Experţi în relaţii economice şi politice;
– Formatori pentru domeniul integrării europene;
– Funcţionar în administraţia publică, centrală, judeţeană, locală;
– Manageri de proiecte europene şi internaţionale;
– Mediatori europeni şi internaţionali în domeniul economic şi politic;
– Negociatori (inclusiv în rezolvarea conflictelor);
– Profesor de relaţii internaţionale, studii europene, istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei la colegii, licee, gimnazii;
– Specialist în comunicare şi relaţii publice internaţionale.

Care sunt ocupaţiile posibile conform COR?
– Referent relaţii externe – 241913;
– Consilier afaceri europene – 241949;
– Politolog – 244304;
– Comentator publicist – 245102;
– Editorialist – 245108;
– Consilier parlamentar european;
– Consultant proiecte europene;
– Consilier relaţii transnaţionale;
– Referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene.